ВЕДЕТЬСЯ ЗАПИС У ЛИСТ ОЧІКУВАННЯ НА КНИГУ
«ВЕЛИКА КНИГА УКРАЇНСЬКИХ НОТ»

A BOOK WAITING LIST ENROLLMENT IS IN PROGRESS
«UKRAINIAN MUSIC SCORES»
АВТОРКИ ПРОЄКТУ:
AUTHORS OF THE PROJECT:
 • Марія Яремак
  MARIIA YAREMAK
  Композиторка
  Composer
 • Олександра Дікая
  OLEKSANDRA DIKAIA
  Художниця
  Illustrator
Олександра з Марією, як у казках, вирішили примножити їх силу, поєднавши творчість. І хоч вони працюють з різними медіумами: Марія – композиторка, Олександра – художниця, але творять у схожому стилі й на одній глибині. Вони про автентичність, етніку, магію, силу, історії…

Mariia and Oleksandra have made the decision to pool their creative energies in order to multiply their strengths, much like in fairy tales. Mariia is a composer, and Oleksandra is an artist; although they work with different media, they both produce similarly and at the same level. Authenticity, ethnicity, magic, power, and storytelling are what they value..
ВЕЛИКА КНИГА УКРАЇНСЬКИХ НОТ
UKRAINIAN MUSIC SCORES
Уявіть собі: мелодії, з якими ми виросли, які течуть нашими венами, але в магічному кінематографічному аранжуванні Марії, у супроводі алхімічно-символічних ілюстрацій Олександри. Деякі твори також будуть проілюстровані неймовірними фото України Павла Яремака.
Ви зможете зіграти мелодії самостійно чи навчити своїх діток, передавати книгу з покоління в покоління, щоб зберігати українську музику не лише в душі, а й в міцних обіймах.

Imagine our childhood favorites, pulsing through us, enhanced by Mariia's enchanted cinematic arrangements and Oleksandra's alchemically symbolic art. Some works will also be illustrated with incredible photos of Ukraine by Pavlol Yaremak.
You can teach your children the tunes, perform them on your own, and pass down the book from generation to generation, keeping Ukrainian music alive in both powerful embraces and the soul.
В книгу увійде багато українських відомих мелодій, серед яких:

THE BOOK WILL INCLUDE MANY FAMOUS UKRAINIAN MELODIES, INCLUDING:
“Гімн України"
“Ой, у вишневому саду"
“Подоляночка"
“Ніч яка місячна"
“Вербовая дощечка"
“Коломийка"
“Ой, ходить сон"
“Котику сіренький"

А також три авторські твори Марії, натхнені нашою міфологією:
“Мавка", “Чугайстер", “Потерчата".
"National anthem of Ukraine"
"Oh, in the cherry orchard"
"Podolyanochka"
"Moon lit night"
"Willow Plank Shanty"
"Kolomyjka"
"Oh, the Dream Walks"
"Gray Kitten"

Additionally, there will be three original compositions by Mariia, inspired by our mythology:
"Mavka", "Chuhaytster", and "Poterchata".
ЗАПИСАТИСЬ У ЛИСТ ОЧІКУВАННЯ
«ВЕЛИКА КНИГА УКРАЇНСЬКИХ НОТ»

SIGN UP TO THE WAITING LIST FOR
«UKRAINIAN MUSIC SCORES»
Цей проєкт знаходиться на стадії активного творчого процесу та розробки. У зв'язку з цим можливі зміни та вдосконалення в змісті та формі. Кількість примірників та точна дата виходу на цей час не встановлені й будуть оголошені пізніше. Дякуємо за ваше терпіння та зацікавленість у нашому проєкті!

This project is currently in the active creative process and development stage. Changes and improvements in content and form are possible in this regard. The precise amount of copies and release date are not yet known and will be disclosed later. Thank you for your understanding and enthusiasm for our initiative!
Звідки Ви дізнались про Книгу Нот? (How did you learn about the Book of Notes?)
На якому рівні ви граєте на музичному інструменті? (At what level do you play a musical instrument?)
Ви можете взяти участь у створенні книги, та написати в інстаграм Олександри, які ще твори ви хотіли б побачити у Книзі:

You can take part in the creation of the book, and write on Oleksandra's Instagram what other melodies you would like to see in the Book: