ВЕЛИКА КНИГА УКРАЇНСЬКИХ НОТ
BIG BOOK OF UKRAINIAN MUSIC SCORES

Уявіть собі: мелодії, з якими ми виросли, які течуть нашими венами, але в магічному кінематографічному аранжуванні Марії, у супроводі алхімічно-символічних ілюстрацій Олександри. Деякі твори також будуть проілюстровані неймовірними фото України Павла Яремака.
Ви зможете зіграти мелодії самостійно чи навчити своїх діток, передавати книгу з покоління в покоління, щоб зберігати українську музику не лише в душі, а й в міцних обіймах.

Imagine our childhood favorites, pulsing through us, enhanced by Mariia's enchanted cinematic arrangements and Oleksandra's alchemically symbolic art. Some works will also be illustrated with incredible photos of Ukraine by Pavlol Yaremak.
You can teach your children the tunes, perform them on your own, and pass down the book from generation to generation, keeping Ukrainian music alive in both powerful embraces and the soul.
МУЗИКАЛЬНИЙ ТВІР «UKRAINIAN FAIRYTALE»

MUSICAL COMPOSITION «UKRAINIAN FAIRYTALE»
Ця робота про минуле, теперішнє та майбутнє України.
Перша частина твору — минуле України — наше дитинство з казками та міфами, світлий, магічний час. В основі музичної теми – українська народна пісня-гра "Подоляночка". Центральна фігура ілюстрації — образ Подоляночки, ніжної дівчини з квітами та стрічками у волоссі, у традиційній українській прикрасі.

Друга частина твору – трагічне сьогодення України. Звучить музика на основі пісні про втрату "Пливе кача". Символом сьогодення на ілюстрації є коріння, вирване з кров'ю. Дівчина оберігає пісочний годинник – символ нескінченності часу та зміни періодів життя. З одного боку годинника — криваве коріння, з іншого — проростання нового життя, як символ віри в майбутнє.

Завершальна частина твору – нове прочитання мелодії гімну України. Віру в ілюстрації символізують квіти, колоски та герб у вінку дівчини.

Музикальний твір увійде до "Великої Книги Українських Нот".
This work encapsulates the past, present, and future of Ukraine.
It opens with a glance into the past of Ukraine, our childhood steeped in fairy tales and myths. It evokes a vibrant, magical era. The musical theme is based on the Ukrainian folk song game "Podolyanochka". The central figure of the illustration is the image of Podolyanochka, a gentle girl with flowers and ribbons in her hair, wearing traditional Ukrainian jewelry.

The second section depicts the tragic present of Ukraine. The music is based on the song about loss, "Plyve Kacha". The symbol of the present in the illustration is the roots torn out with blood. The girl protects the hourglass — a symbol of the infinity of time and the changing periods of life. On one side of the clock, there are bloody roots, on the other, the germination of new life, as a symbol of faith in the future.

The work concludes with a fresh take on the melody of the Ukrainian anthem. The illustration prominently features symbols of faith: flowers, ears of wheat, and the national coat of arms on the girl's wreath.

This musical composition will be included in the “Big Book of Ukrainian Music Scores".
“Велика книга Українських Нот" ще знаходиться на стадії активного творчого процесу та розробки.
Але ви вже можете придбати музикальний твір “Ukrainian Fairytale" та насолодитись цією музичною композицією у власному виконанні.

“The Big Book of Ukrainian Sheet Music" is still at the stage of active creative process and development.
But you can already purchase the musical composition “Ukrainian Fairytale" and enjoy this musical composition in your own performance.

АВТОРКИ ПРОЄКТУ:
AUTHORS OF THE PROJECT:
 • Марія Яремак
  MARIIA YAREMAK
  Композиторка
  Composer
 • Олександра Дікая
  OLEKSANDRA DIKAIA
  Художниця
  Illustrator

ЗАПИСУЙСЯ У ЛИСТ ОЧІКУВАННЯ НА КНИГУ
«ВЕЛИКА КНИГА УКРАЇНСЬКИХ НОТ»
ЩОБ НЕ ПРОПУСТИТИ ВИХІД КНИГИ

A BOOK WAITING LIST ENROLLMENT IS IN PROGRESS
«BIG BOOK OF UKRAINIAN MUSIC SCORES»
SO YOU DON'T MISS THE OUTLET OF THE BOOK
У КНИГУ УВІЙДЕ БАГАТО УКРАЇНСЬКИХ ВІДОМИХ МЕЛОДІЙ, СЕРЕД ЯКИХ:
"Гімн України"
"Ой, у вишневому саду"
"Подоляночка"
"Ніч яка місячна"
"Вербовая дощечка"
"Коломийка"
"Ой, ходить сон"
"Котику сіренький"

А також три авторські твори Марії, натхнені нашою міфологією:
"Мавка", "Чугайстер", "Потерчата".
THE BOOK WILL INCLUDE MANY FAMOUS UKRAINIAN MELODIES, INCLUDING:
"National anthem of Ukraine"
"Oh, in the cherry orchard"
"Podolyanochka"
"Moon lit night"
"Willow Plank Shanty"
"Kolomyjka"
"Oh, the Dream Walks"
"Gray Kitten"

Additionally, there will be three original compositions by Mariia, inspired by our mythology:
"Mavka", "Chuhaytster", and "Poterchata".