Ukrainian Fairytale: past, present and future

Ілюстрація для обкладинки музичниого твору «Українська казка».
Робота, яка охоплює минуле, сьогодення та майбутнє України.

В основу музичної теми покладено українську народну пісенну гру «Подоляночка». Том центральною фігурою ілюстрації є образ Подоляночки, ніжної дівчини з квітами та стрічками у волоссі, в традиційних українських прикрасах.
Символом сьогодення на ілюстрації є вирване з кров'ю коріння. Дівчина оберігає пісочний годинник — символ нескінченності часу і зміни періодів життя.
З одного боку годинника – криваве коріння, з іншого – зародження нового життя, як символ віри в майбутнє.
На ілюстрації також зображені символи віри: квіти, колоски та державний герб на вінку дівчини.
-
This is a cover for the musical work “Ukrainian Fairytale”.
This work encapsulates the past, present, and future of Ukraine.

The musical theme is based on the Ukrainian folk song game “Podolyanochka”. The central figure of the illustration is the image of Podolyanochka, a gentle girl with flowers and ribbons in her hair, wearing traditional Ukrainian jewelry.
The symbol of the present in the illustration is the roots torn out with blood. The girl protects the hourglass — a symbol of the infinity of time and the changing periods of life. On one side of the clock, there are bloody roots, on the other, the germination of new life, as a symbol of faith in the future.
The illustration prominently features symbols of faith: flowers, ears of wheat, and the national coat of arms on the girl’s wreath.